Ratujemy Muzeum Techniki
Deklaracja poparcia kampanii społecznej

Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swoje poparcie dla kampanii społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, mającej na celu uratowanie istnienia Muzeum Techniki i Przemysłu, zlokalizowanego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Uważam, że utrzymanie w Polsce jednostki muzealnej o charakterze technicznym, jaką jest Muzeum Techniki i Przemysłu jest niezbędne do prawidłowego procesu edukacji polskiej młodzieży w obszarach technicznych. Obecność takiej jednostki na terenie kraju wpływa korzystnie na osiągane w procesie edukacji wysokie kompetencje naszych specjalistów, którzy cenieni są na całym świecie.

Uważam, że zamknięcie Muzeum Techniki i Przemysłu będzie stanowiło nieodwracalną szkodę dla Polski i uważam także, że Muzeum Techniki powinno być Muzeum Państwowym. Z tego powodu popieram kampanię społeczną "Ratujemy Muzeum Techniki" podjętą przez Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej.

 

Zaznacz to pole, jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące wystaw i wydarzeń organizowanych przez Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Aby zakończyć i złożyć deklarację poparcia kampanii, naciśnij znajdujący się poniżej przycisk KONTYNUUJ.