Zapraszamy Państwa na bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla pracowników firm i instytucji.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Parterami, realizuje Program szkoleniowy skierowany do pracowników firm i instytucji.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy oraz stażu. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposobów przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczna Praca i Środowisko 2021 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.

Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:
- Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika?
- Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie i jaki jest jego zakres?
- Jakie uprawnienia powinno się zdobyć, jak uzupełnić swoje wykształcenie?
- Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
- Zdrowie psychiczne w czasie i po pandemii,
- Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej?

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:
Państwowej Inspekcji Pracy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Państwowej Straży Pożarnej
Urzędu Dozoru Technicznego
Wyższego Urzędu Górniczego
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla pracowników firm i instytucji.

Terminy:
16-17 czerwca 2021 r. godziny: 10:00 – 12:10
lub
23-24 czerwca 2021 r. godziny: 10:00 – 12:10
lub
23-24 czerwca 2021 r. godziny: 13:00 – 15:10

Jak się zapisać?
Wystarczy wejść na stronę www.bezpieczna-praca.pl i zapisać się na kurs.

Informacje dostępne są również na FB:
www.facebook.com/bezpiecznapracaisrodowisko