Byliśmy razem 35 lat

W mijającym roku Przegląd Techniczny skończył 155 lat. W naszym kraju bardzo łatwo szafuje się słowami o patriotyzmie i dumie narodowej. Zbyt mało uwagi poświecą się wydarzeniom i ludziom, którzy może nie efektownie, ale efektywnie dokumentują patriotyzm codzienną pracą i których dokonania są powodem do dumy. Mam tu na myśli zarówno twórców PT i inżynierów: Pawła Kaczyńskiego, Stefana Kushuta, Feliksa Kucharzewskiego, jak i ich wkład w cywilizacyjny rozwój Polski. W swojej historii Przegląd Techniczny miał okresy rozwoju i okresy przetrwania. (czytaj dalej)


Giełda wynalazków i projektów. Chemia uzdrawiająca

Tegoroczna Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS, odbyła się, podobnie jak zeszłoroczna, tylko wirtualnie. Niestety tego rodzaju formuła nie sprzyja popularyzacji mimo, że wystawę można obejrzeć w sieci aż do końca 2021 r. Większość wystaw światowych odbywa się od początku pandemii w ten właśnie sposób. Na IWIS 2021 polskich wynalazków jest mniej niż zwykle, co nie dotyczy na szczęście rozwiązań studenckich i uczniowskich pod egidą Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Mistrzowie rzemiosł artystycznych uhonorowani

„Mistrz Rzemiosł” to wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek zawodowy i artystyczny.

Marek Bielski


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'