Za nami półtora wieku

Dla „Przeglądu Technicznego”, szacownego seniora na rynku prasowym 2021 r. to kolejny jubileusz, który przeżywa w czasie 155 lat istnienia. 12 stycznia 1866 r. inż. Paweł Kaczyński z grupą zaprzyjaźnionych inżynierów wydał pierwszy numer „Przeglądu Technicznego” – pisma miesięcznego, poświęconego Przemysłowi Krajowemu. Redaktorzy tego pierwszego zeszytu zapowiedzieli, że będzie on obejmował: „praktyczne zastosowanie inżynierii cywilnej, budownictwa, górnictwa, mechaniki, metalurgii, oraz technologii chemicznej i mechanicznej”. (czytaj dalej)


Recenzja PT: "Nauka otwarta", "Inżynieria powierzchni"

"Nauka otwarta" W ramach projektu ARIES „Accelerator Research and Innovation for European Science and Society” opublikowano monografię „Electron Accelerators for Research, Industry and Environment − the INCT Perspective”*. Jest ona podsumowaniem wyników prac badawczych, przeprowadzonych w ramach projektu ARIES programu „Horyzont 2020”, dotyczących rozwoju nowatorskich technologii akceleratorów.

Ginące zawody ( 11 ): Miecznicy i ich... szabelnie

W muzeach i u kolekcjonerów zachowały się egzemplarze oręża. Niewiele mamy informacji o pracy mieczników i ich warsztatach, zwanych dawniej ... szabelniami.

Marek Bielski


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'