Ewolucyjnie czy rewolucyjnie?

Ten numer Przeglądu Technicznego, który w dużej części jest poświęcony zdalnemu nauczaniu, dotrze do rąk Czytelników kilkanaście dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Okaże się wówczas czy optymizm MEN nie był na wyrost. O tym, że powrót dzieci i młodzieży do szkół był potrzebny nie tylko im, ale nauczycielom i gospodarce powiedziano i napisano wiele. Przytoczono praktycznie wszystkie argumenty przemawiające za powrotem uczniów i nauczycieli w mury szkolne. Czy jednak takie rozwiązanie nieuwzględniające uwarunkowań, jakie są  w różnych szkołach będzie dobre?  Dziś nikt nie zna na to pytanie odpowiedzi. (czytaj dalej)


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2020": Zygfryd Behrendt, Kornel Dybich

Zygfryd Behrendt Mgr inż. rolnik po Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Urodził się na Pomorzu, studiował w Olsztynie, a większość dorosłego życia spędził na Mazowszu, w miejscowości Dzierżanów blisko Płocka. Sprawdził się w roli dyrektora kombinatu PGR Osiek, po 1990 r. zarządzał 2000-ha gospodarstwem jako prezes spółki pracowniczej, a w ostatnich latach gospodaruje na 500 ha będących własnością jego i jego żony Elżbiety Zduniak-Behrendt.

Wino dla inżyniera (242): Napowietrzanie wina

„Napowietrzać czy nie – oto jest pytanie" – powiedziałby Hamlet w swoim słynnym monologu, gdyby zamiast czaszki trzymał w rękach butelkę wina. Żart żartem, ale problem jest wcale niebłahy, bo zapewnienie winu lepszego kontaktu z powietrzem po otwarciu butelki prowadzi czasami do wyraźnej poprawy jego smaku. Czasem – to znaczy jednak nie zawsze.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'