Co dalej, metropolio?

Lato to czas turystyczny; poza odpoczynkiem zwiedzamy głównie zabytki historyczne. Mamy okazję do refleksji nad przeszłością, a w dużych miastach - do spostrzeżeń, jak się rozwijały w ciągu wieków. Robimy fotki miejsc znaczących zdarzeń z przeszłości. Dzień dzisiejszy mniej nas interesuje.  A właśnie dziś w metropoliach trwa historyczny przełom, widoczny niemal z miesiąca na miesiąc. Postępuje proces, który zmieni Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, a zwłaszcza stolicę nie do poznania. Przemysł zniknął. Miasto już jest największym pracodawcą w dziedzinie usług i zajęć administracyjno-biurowych oraz akademickich. (czytaj dalej)


Giełda wynalazków i projektów. On-line medale w Genewie

Tego roku Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Geneva Inventions odbyła się w marcu on-line, co na pewno nie sprzyja popularyzacji osiągnięć myśli technicznej. Uczestniczyło w niej 825 wystawców z 42 krajów. Aby wziąć udział w wystawie, należało do opisu rozwiązania dołączyć krótki film promujący wynalazek. Nagrodzono 12 polskich wynalazków. Do najciekawszych należą zaprezentowane przez Politechnikę Lubelską.

Debata Techniczna na Konferencji Okrągłego Stołu 2021

Ważnym punktem programu odbytej niedawno  XXII Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego” była debata techniczna, przygotowana i prowadzona przez płk. dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, profesora WAT.

Andrzej M. Wilk, Przewodniczący STI SEP


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'