Polski (nie)ład

Wprawdzie astronomiczna jesień zaczyna się dopiero 22 września, ale praktycznie już w sierpniu czuło się jesień i to nie tylko w przyrodzie. Od kilku lat w okresie letnim dzieje się tak dużo, że dziennikarze zapomnieli już co znaczy sezon ogórkowy. I nawet sprawozdania z dwóch Olimpiad 2020, odbywających się w Tokio rok później, nie stanowiły najważniejszych informacji dnia. Pandemia latem nieco odpuściła (co miało miejsce i w 2020 r.), toteż temat niedoinwestowanej służby zdrowia, protesty medyków, nie pojawiał się w medialnych czołówkach. (czytaj dalej)


Efekty-defekty

znana piosenkarka polska, „ambasadorka marki Coca-cola” została przyłapana na prowadzeniu auta po pijanemu. Na to przedstawiciel firmy: "Pragniemy podkreślić, że jako Coca-Cola nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów łamania prawa ani zachowań, które mogą narażać na niebezpieczeństwo innych. Z całą stanowczością potępiamy jazdę po spożyciu alkoholu" - donosi wirtualna polska.

Parlament 434 milionów: Wkraczanie na nowe tory. Przyszłość Europy w rękach obywateli

Wkraczanie na nowe tory 7 lipca br. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” na lata  2021-2027. Nowy, udoskonalony program o wartości 30 mld euro, uwzględniający porozumienie pomiędzy Europarlamentem a Radą osiągnięte w marcu, pozwoli sfinansować projekty dotyczące transportu, technologii cyfrowych i energetycznych o znaczeniu ogólnoeuropejskim.


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'