Unijny sęk egzystencjalny w ...4 D

Energetyka przechodzi transformację. Kształtują ją przede wszystkim zmiany klimatyczne, a co za tym idzie dekarbonizacja, decentralizacja, cyfryzacja i wzrost popytu. W tym kontekście ukuto już nawet hasło 4„D” (decarbonisation, decentralisation, digitalisatio, demand growth). Na oficjalnej internetowej stronie UE zatytułowanej „Europejski Zielony Ład” czytamy: Przyszłość w Twoich rękach. Zabierz głos. Unijnym pomysłodawcą tej inicjatywy zależy na powszechnej aprobacie propozycji zawartych w planie działania, które pozwolą osiągnąć w 2055 r. (czytaj dalej)


Z wiatru i słońca

Unijny cel neutralności klimatycznej w 2050 r. zakłada, że już w 2030 r. odnawialne źródła energii mają osiągnąć 32% udział w polskim miksie elektroenergetycznym. Niezbędną transformację energetyczną wymusi nie tylko Europejski Zielony Ład, ale również znaczący wzrost cen za energię elektryczną! Stąd rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Jerzy Bojanowicz

Atom ekologiczny - wiedza warta poznania

Jaki jest związek energetyki jądrowej z możliwością zatrzymania negatywnych dla ludzkości zmian klimatycznych? Badania socjologiczne wykazały, że nawet we Francji, gdzie energetyka jądrowa odpowiada za ponad 70% generowanej w tym państwie energii elektrycznej, większość respondentów nie dostrzega w tej technologii jej proekologicznego znaczenia. A prawidłowa odpowiedź na powyższe pytanie może mieć dla nas znaczenie w wymiarze nie tylko czysto poznawczym, ale równocześnie ekonomicznym i ... zdrowotnym.

Marek Bielski


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'