„Bez zdalnej nauki?”

Tegoroczne październikowe „Gaudeamus igitur” śiewane na inauguracjach roku akademickiego przysłoniły inne wydarzenia o różnym ciężarze gatunkowym. A przecież w tym roku inauguracje miały, a na pewno powinny mieć, szczególny charakter. Po półtorarocznej przerwie w normalnym życiu akademickim (nauka zdalna) spowodowanej nawracającymi falami pandemii koronawirusa studenci powrócili w mury uczelni. Dwa roczniki młodzieży, a więc studenci trzeciego i drugiego roku praktycznie nie mieli do tej pory okazji poznać się osobiście. Nie mieli wspólnych wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, czy wspólnych wypadów do pubu, mówiąc nieco górnolotnie – nie mieli możliwości „zanurzenia się” w studenckie życie, będące niepowtarzalnym okresem w zdobywaniu wiedzy. (czytaj dalej)


Recenzja PT: Dylematy e-learningu

Przed 20 laty przeprowadzając wywiad z prof. I. Białeckim, dyrektorem Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, usłyszałem:  W przyszłości zapewne większość wiedzy przekazywanej  w uczelniach podawana będzie za pomocą technik informatycznych i środowisko akademickie powinno być na to przygotowane. Czas pandemii COVID -19 „powiedział” twarde słowo: sprawdzam! Czy takie będzie w RP młodzieży chowanie, jakie będzie treści e-learningu przyswajanie?  Dlatego, tym bardziej obowiązkową lekturą staje się niedawno wydana książka „E-learning na uczelniach.

Gleba porolna

Gleba jest tworem przyrody ukształtowanym poprzez procesy glebotwórcze ze skały macierzystej w wyniku oddziaływania klimatu i organizmów żywych. Została uformowana w charakterystyczne poziomy profilu, okrywającym Ziemię cienka warstwą.

Dr inż. Ireneusz Olejarski


ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
www.przeglad-techniczny.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

snt13.jpg'
snt15.jpg'
snt18.jpg'
snt17.jpg'
snt16.jpg'
snt11.jpg'
snt14.jpg'
snt10.jpg'
snt22.jpg'
snt21.jpg'
snt28.jpg'
snt19.jpg'
snt25.jpg'
snt27.jpg'
snt23.jpg'
snt32.jpg'
snt4.jpg'
snt24.jpg'
snt37.jpg'
snt5.jpg'
snt20.jpg'
snt35.jpg'
snt38.jpg'
snt12.jpg'
snt9.jpg'
snt30.jpg'
snt40.jpg'
snt36.jpg'
snt6.jpg'
snt7.jpg'
snt2.jpg'
snt31.jpg'
snt1.jpg'
snt39.jpg'
snt1.jpg'
snt8.jpg'
snt3.jpg'
snt1.jpg'