Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna

Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

NIP: 5260300434, KRS: 0000052494
zarej. w Sądzie Gospodarczym m.st. Warszawy XII Wydział KRS,

Biuro Zarządu Głównego


Sekretariat

Telefon: +48 22 250 22 10

Kom: +48 785 870 461

e-mail: sekretariat@not.org.pl


Sekcja Komitetów N-T, Komisji i Współpracy z SNT

Telefon: +48 22 250 22 19


Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej

Telefon: +48 22 250 22 22 wew. 1002


Sekcja Ekonomiczno-Organizacyjna i Współpracy z TJO

Telefon: +48 22 250 22 15


Sekcja Finansowo-Księgowa

Telefon: +48 22 250 22 17
 


Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej jest Krzysztof Sierański

Adres e-mail:  iod@not.org.pl

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FNST-NOT).  W FSNT-NOT został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@not.org.pl Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych jest dostępnych pod: Klauzula Informacyjna dla osób kontaktujących się z NOT-Informatyka.