24.11.2022

09:00

”Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

0

NETTO/PLN

2022

11 DNI Białystok

NETTO / PLN


Rada FSNT NOT w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Białymstoku i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

28.10.2020

10:00

Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem: EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu

2020

768 DNI Brak szczegółów


Leszek Hardek,  Dorota Połosa-Żakiewicz,  Jacek Zabielski,  Agnieszka Wasilewska, 

.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

1800

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne .

.

Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2EiD

440

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu: „DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ CIEPLNYCH” (Gr-2 E i D)

Andrzej Muczyński,  Adelajda Turbaczewska,  Krystyna Rzepkowska,  Leszek Hardek, 

.

Kurs zarządca nieruchomości

1800

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie Zarządca nieruchomości

.

Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych

440

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe oraz osób nadzorujących ich pracę. Szkolenie zostało przeniesione na listopad 2021r.

Jacek Zabielski,  Piotr Bogacz, 

.

Kurs kosztorysowania od podstaw + szkolenie Norma PRO

1400

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Cel szkolenia: nauczenie zasad i umiejętności kosztorysowania budowlanego przy wykorzystaniu programu komputerowego NORMA PRO

08.12.2022

09:00

Szkolenie lub seminarium szkoleniowe przed egzaminem na uprawnienia kwalifikacyjne w grupie I, II i III

200*

NETTO/PLN

* cena minimalna

2022

2 DNI Gdańsk

NETTO / PLN


Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zaprasza do Domu Technika na szkolenia przed egzaminem na uprawnienia kwalifikacyjne w grupie I, II i III.

01.10.2022

09:00

Praktyka z wyceny nieruchomości

2800

NETTO/PLN

2022

65 DNI Białystok

NETTO / PLN


Celem praktyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

.

Szkolenia zamknięte

0 DNI Białystok


Zapraszamy do skorzystania z naszej ofert szkoleń zamkniętych.

08.12.2022

12:00

Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne, energetyczne i gazowe w DOMU TECHNIKA NOT w Gdańsku

301

NETTO/PLN

2022

2 DNI Gdańsk

NETTO / PLN


Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zaprasza do Domu Technika na egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne. Egzaminy przeprowadza powołana przez Prezesa URE komisja nr 421/123/22/21