10.02.2024

Egzamin na licencję pośrednika/zarządcy nieruchomości

600

NETTO/PLN

2024

70 DNI Bialystok

NETTO / PLN


Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem licencji PFRN bez szkolenia na egzamin.

.

Szkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest

0 DNI Białystok


Zapraszamy do udziału w szkoleniu BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest .

.

Narzędzia do pracy z trudnym klientem

400

NETTO/PLN

0 DNI Bialystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie dedykowane działom obsługi klienta.

24.11.2022

09:00

”Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

0

NETTO/PLN

2022

372 DNI Białystok

NETTO / PLN


Rada FSNT NOT w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Białymstoku i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

28.10.2020

10:00

Konferencja Naukowo-Techniczna pod hasłem: EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu

2020

1129 DNI Brak szczegółów


Leszek Hardek,  ,  Agnieszka Wasilewska, 

10.02.2024

09:00

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

1900

NETTO/PLN

2024

70 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne zakończone egzaminem na licencje Pośrednika PFRN.

.

Profesjonalna obsługa klienta

400

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć nową wiedzę i/lub rozwijać umiejętności związane z obsługą klienta.

28.11.2023

09:30

Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2EiD- odnowienie uprawnień

300

NETTO/PLN

2023

3 DNI Białystok

NETTO / PLN


Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu: „DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ CIEPLNYCH” (Gr-2 E i D)

Andrzej Muczyński,  Adelajda Turbaczewska,  Krystyna Rzepkowska,  Leszek Hardek, 

10.02.2024

09:00

Kurs zarządca nieruchomości

1900

NETTO/PLN

2024

70 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne szkolenie Zarządca nieruchomości zakończone egzaminem na licencję PFRN.

28.11.2023

08:30

Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych- odnowienie uprawnień

300

NETTO/PLN

2023

3 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe oraz osób nadzorujących ich pracę.

Jacek Zabielski,  Piotr Bogacz, 

.

Kurs kosztorysowania od podstaw + szkolenie Norma PRO

1400

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Cel szkolenia: nauczenie zasad i umiejętności kosztorysowania budowlanego przy wykorzystaniu programu komputerowego NORMA PRO

07.12.2023

09:00

Szkolenie lub seminarium szkoleniowe przed egzaminem na uprawnienia kwalifikacyjne w grupie I, II i III

220*

NETTO/PLN

* cena minimalna

2023

5 DNI Gdańsk

NETTO / PLN


Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zaprasza do Domu Technika na szkolenia przed egzaminem na uprawnienia kwalifikacyjne w grupie I, II i III.

Leszek Hardek,  Dorota Połosa-Żakiewicz,  Jacek Zabielski,  Agnieszka Wasilewska, 

09.05.2020

09:00

Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami

1500

NETTO/PLN

2020

1301 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na kurs Pośrednik w obrocie nieruchomościami

.

Praktyka z wyceny nieruchomości

3500

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Celem praktyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

.

Szkolenia zamknięte

0 DNI Białystok


Zapraszamy do skorzystania z naszej ofert szkoleń zamkniętych.

07.12.2023

12:00

Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne, energetyczne i gazowe w DOMU TECHNIKA NOT w Gdańsku

360

NETTO/PLN

2023

5 DNI Gdańsk

NETTO / PLN


Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku zaprasza do Domu Technika na egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne. Egzaminy przeprowadza powołana przez Prezesa URE komisja nr 421/123/22/21