Z udziałem gości z Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicielki Prezes Urzędu Patentowego RP, sponsorów: dr Macieja Wielocha - Prezesa  Spółki  INFINI ASI oraz  pani Renaty Hawrylik z MEDISENSONIC S.A., a także Jury Konkursu, któremu przewodziła pani Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie XVII edycji Konkursu „Młody Innowator”. Obecni byli także prezesi spółek NOT: panie  Magdalena Borek-Daruk  i Anna Rybacką-Dybcio z Wydawnictwa SIGMA NOT oraz Jerzy Rożek z WDT.

Ale najważniejszymi uczestnikami podsumowania byli laureaci konkursu – uczniowie szkół podstawowych, liceów i techników oraz ich opiekunowie, pod których kierunkiem powstały projekty i prace nadesłane na konkurs.

Nie tylko Jury było pod wrażeniem ich doboru i tematyki. Kiedy prowadzący podsumowanie Janusz Kowalski odczytywał laureatów i tematy ich prac widać było zaskoczenie i niedowierzanie szczególnie gości wydarzenia, że młodzi uczniowie zmierzyli się z takimi tematami. Tych kilka podanych niżej przykładów mogłoby przecież stanowić spis treści fachowego czasopisma popularyzującego wiedzę, albo tematy wykładów i prezentacji konferencji zorganizowanej przez szacowną instytucję naukową: „Hybrygen - mobilny, hybrydowy i zeroemisyjny generator prądu”; „Rhizobiotic - innowacyjny nawóz, który nie przyczynia się do eutrofizacji wody i umożliwia kontrolę etylenu w roślinach”; „Edukacyjna elektrownia wodorowa”, „Skóra bez obaw - aplikacja sztucznej inteligencji do diagnostyki zmian skórnych”; „Aqua Guardian - Bałtyckie Bariery Przyszłości”; „Aktywna proteza dłoni sterowana impulsami bioelektrycznymi”; „8th SENSE - zdalny, samouczący system monitoringu i detekcji dźwięków dla osób niesłyszących”.
Lista laureatów dostępna jest na stronie www.not.org.pl w zakładce olimpiady i konkursy. 

Po tym wystąpieniu prowadzący złożył podziękowania Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz sponsorom: Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych S.A., INFINI ASI Sp. o.o. ,  MEDISENSONIC S.A., darczyńcy: Fundacji PKO Banku Polskiego, partnerom konkursu:  Warszawski Dom Technika NOT, Wydawnictwo SIGMA NOT,  NOT – Informatyka Sp. z o.o. ,Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej., portal „Liderzy Innowacyjności”

Składamy również podziękowania  Terenowym Jednostkom Organizacyjnym NO w Białymstoku, Gdańsku, Kaliszu, Kielcach, Krakowie,  Łodzi, Olsztynie, Radomiu, Poznaniu, Tarnowie, Rzeszowie,  Słupsku, Szczecinie., które włączyły się w organizację  II etapu konkursu.


Galę zakończyły wspólne zdjęcia oraz posiłek.