Po raz trzeci Wojskowa Akademia Techniczna gościła uczestników zawodów III stopnia (finałów centralnych) XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej (1.04.2023).

Wyłonieni w toku wcześniejszych eliminacji najlepsi uczniowie szkół średnich z całej Polski rywalizowali w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Laureaci i finaliści tego szczebla zawodów mają zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki studiów, zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni, a uczniowie techników zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

W zawodach wzięło udział 41 uczniów, w tym jedna uczestniczka. 19 zawodników startowało w grupie elektryczno-elektronicznej, a 23 w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań w wybranej wcześniej grupie tematycznej. oraz problemu technicznego. Uczniom towarzyszyli opiekunowie, nauczyciele którzy przygotowywali ich do udziału w Olimpiadzie.

Uczestników wydarzenia przywitali prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet - dziekan Wydziału Elektroniki WAT oraz dr hab. Stefan Góralczyk - wiceprezes FSNT-NOT. Zawody otworzył przewodniczący OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak. W inauguracji i obsłudze zawodów (komisje w grupach) uczestniczyli z ramienia WAT : dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz oraz dr inż. Bogdan Perka oraz członkowie Komitetu Głównego OWT: dr hab. inż. Maciej Jaworski prof. PW i mgr Janusz M. Kowalski, Anna Falkowska i koordynator Anna Kowalska.

Gospodarzem zawodów, które odbyły się w Radiowym Centrum Naukowo-Dydaktycznym był Wydział Elektroniki i Dział Kształcenia WAT. Organizatorem olimpiady jest FSNT-NOT. Uczestnicy otrzymali upominki od sponsora XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej – Fundacji Adamed. Sympatycznym akcentem uroczystości otwarcia zawodów było wręczenie jedynej finalistce – Oldze Kachniewskiej z I LO w Siedlcach upominku Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, organizatora akcji „Dziewczyny na politechniki”.

Aktualnie prace zawodników są oceniane przez autorów zadań. Podsumowanie tegorocznej edycji Olimpiady odbędzie się w czerwcu br. w Warszawskim Domu Technika NOT.