Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała III Mazowieckie Dni Techniki, które odbywały się w kilku miastach województwa mazowieckiego (3.11.2021).

Galę, na którą przybyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych z panem Mariuszem Rukatem – Pełnomocnikiem Marszałka Woj. Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych, uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej  oraz FSNT-NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny na czele, rozpoczęły prezentacje Dni, które odbywały się w poszczególnych ośrodkach województwa – siedzibach Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT.

Jako pierwszy wystąpił kol. Jan Kaniecki z TJO w Ostrołęce, który ciekawie przedstawił inicjatywy podjęte w ramach Dni przez Oddział SIMP w Ostrołęce. Wśród nich wykład przygotowany przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pn. „Via Carpathia i Via Baltica magistralne drogi autostradowe o znaczeniu paneuropejskim”, seminarium nt. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Pokaz wirtualne studio, transmisje online, transmisje z drona, fotogramteria i ortofotomapa przygotowany a Domu Technika NOT przez Studio Kele. Przygotowano także prezentacje kilku ciekawych twórców techniki i ich dzieł, m.in. gen. Ignacego Prądzyńskiego i kanału augustowskiego. 

Kolejną prezentację przedstawił kol. Jarosław Gębka – prezes O/SIMP w Płocku. Na program XI Płockich Dni Techniki, przygotowanych we współpracy z Filią Politechniki Warszawskiej w Płocku  złożyły się: wykład dr Mariusza Sarniaka – „Instalacje prosumenckie istotnym czynnikiem rozwoju fotowoltaiki w Polsce”, wykład przedstawicieli Toyota – „Samochód elektryczny czy hybryda?”, wykład przedstawicieli Budmat Auto – „Technologie i bezpieczeństwo nowoczesnych samochodów” oraz wykład AKMEDIC-diagnostyka – „Nowoczesne obrazowanie 3D”. Płockie Dni, które odbyły się w Domu Spotkań Darmstad zakończyło losowanie nagród wśród ich uczestników.

Następnie kol. kol. Kazimierz Śmiechowski i Paweł Kubicki z TJO w Radomiu zaprezentowali przebieg XXXII Radomskich Dni Techniki, których wiodących tematem była elektromobilność. Ze względu na pandemię covid-19 inauguracja Dni oraz  wykłady odbyły się zdalnie za pośrednictwem Virtual Meeting System (VMS) wdrożonego przez Spółkę NOT-Informatyka. Wykład inauguracyjny pt. „Fakty i mity na temat elektromobilności wygłosił Robert Nowakowski – wiceprezes Zarządu Spółki Ster. Podsumowano także regionalnie XIV edycję konkursu Młody Innowator.

I na zakończenie przebieg X Warszawskich Dni Techniki organizowanych pod niezmiennym hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro” przedstawił kol. Janusz M. Kowalski z OW SIMP. Sesję inauguracyjną X WDT tradycyjnie zorganizowano w sali Warszawskiego Domu Technika NOT (20.10.2021). Uczestniczyło w niej ok. 130 gości. Najliczniejszą grupę uczestników stanowiła młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Goszczono uczniów i pedagogów z kilku szkół. W programie sesji inauguracyjnej przedstawiono trzy wykłady. Referat „Po co nam sieci 5G” zaprezentował dr Tomasz Kulisiewicz z Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Referat pt. „Technika wojskowa a cud nad Wisłą” (Bitwa Warszawska 1920) przedstawił płk dr hab. Juliusz Tym z Akademii Sztuki Wojennej. I referat nt. „Wodoru w technice samochodowej” zaprezentował  dr inż. Krzysztof Więcławski z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Po prezentacjach, z uwagi na jubileuszowy charakter uroczystości nastąpił czas wyróżniania tych którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia. Dyplom od Marszałka Województwa Mazowieckiego organizatorów Mazowieckich Dni Techniki (w załączeniu).

Kolejnej grupie wyróżnionych dyplomy wręczyła Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT. Następnie prof. Jan Szmidt, były Rektor PW i przez wiele lat Przewodniczący Komitetu Programowego WDT wręczył Złote i Srebrne Medale Warszawskich Dni Techniki.

Specjalne grawertony otrzymali przedstawiciele firm i instytucji, bez których wsparcia, życzliwości i pomocy Dni nie mogłyby się odbyć. Na tej liście znalazło się 15 takich podmiotów.

Po tej części uroczystości Galę zakończyło spotkanie koleżeńskie.