Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Techniczna organizuje wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, przybliżający postać i działalność J. Bema pod tytułem:

"Inżynier, generał Józef Bem - Bohater Trzech Narodów."

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie komiksu obrazującego działalność i walki bohatera trzech narodów Józefa Zachariasza Bema - wybitnego stratega, inżyniera wojskowości, patrioty, pisarza, dowódcy i generała.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

Zgłoszenia do 30.09.2024 r.

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Sekretariat Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 (II piętro, pok. nr 205 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00)