Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w Konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizator zaprasza do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane, nie tylko uczelni technicznych.

Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii.

Zgłaszane książki muszą być wydane w języku polskim, a data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2018r.

Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT w której skład wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy- wydawcy oraz przedstawiciele organizatora.

Nagrody TECHNICUS przyznawane są dwuetapowo:

·         pierwszy etap to etap nominacji,

·         drugi etap to wybór Laureatów.

W etapie pierwszym, każdy z członków Kapituły spośród tytułów nadesłanych na konkurs wskazuje w każdej kategorii po 3 pozycje, które jego zdaniem powinny przejść do dalszego etapu. W efekcie powstaje tzw. krótka lista obejmująca po trzy tytuły każdej kategorii.

W etapie drugim, członkowie Kapituły po zapoznaniu się z wydawnictwami nominowanymi w etapie pierwszym, wybierają w każdej kategorii po 3 tytuły, gdzie za pierwsze miejsce członek Kapituły przyznaje 3 pkt., za drugie- 2 pkt., a za trzecie- 1 pkt.

Punkty są przyznawane za wybór tematu wydawnictwa, nowatorstwo, przejrzystość przedstawienia oraz walory wydawnicze.

Książki które otrzymają w swoich kategoriach sumarycznie największą liczbę punktów, zostają Laureatami nagród TECHNICUS.

Termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

 

Termin nadsyłania wydawnictw na konkurs upływa 30 kwietnia 2021 r.

 

Wydawnictwa należy przesłać na adres:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Naczelna Organizacja Techniczna

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

z dopiskiem „TECHNICUS”