Zapraszamy Państwa na bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla pracowników firm i instytucji.


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program szkoleniowy skierowany do pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji.
Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposobów przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczna Praca i Środowisko 2023 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji. Firmy oraz instytucje nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem swoich pracowników.

Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania i zagadnienia m.in:
- na czym polega ochrona przeciwpożarowa?,
- czym jest praca w warunkach szkodliwych?,
- jakie uprawnienia należy zdobyć aby uzupełnić swoje wykształcenie?,
- zdrowie psychiczne w miejscu pracy,
- informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach,
- obowiązki w zakresie BHP,
- zasady pracy zdalnej.

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:
Państwowej Inspekcji Pracy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Państwowej Straży Pożarnej
Urzędu Dozoru Technicznego
Wyższego Urzędu Górniczego
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla pracowników.

Terminy:
8-9 listopada 2023 r. godziny: 10:00 – 12:15
lub
8-9 listopada 2023 r. godziny: 13:00 – 15:15
lub
15-16 listopada 2023 r. godziny: 10:00 – 12:15

Jak się zapisać?
Wystarczy wejść na stronę www.bezpieczna-praca.pl i zapisać się na kurs.

Informacje dostępne są również na FB:
www.facebook.com/bezpiecznapracaisrodowisko