Podczas konferencji „Przełomowe technologie teleinformatyczne” – zaplanowanej na 11 maja w godz. 9:30-14:30 w CN Kopernik – zaprezentujemy najważniejsze aspekty technologiczne, które będą miały wpływ na naszą przyszłość w aspekcie gospodarczym, geopolitycznym i społecznym. Wybitni naukowcy, przedstawiciele firm i instytucji państwowych omówią kwestie związane z nowoczesnymi metoda-mi wytwarzania oprogramowania, kryptografią kwantową, bezpieczeństwem usług chmurowych oraz Internetem rzeczy i sieciami 5G w standardzie Open RAN. Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji organizowanej z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (konieczna jest wcześniejsza rejestracja przez formularz dostępny na stronie https://sdsi.pl/konferencja/#rejestracja).
Rozwój najnowszych trendów – Internetu rzeczy (IoT), Internetu zachowań (IoB), sztucznej inteligencji (AI) czy też rozproszonych mechanizmów przetwarzania (DC) – staje się możliwy jedynie przy odpowiednim wsparciu inżynierii oprogramowania. Dlatego na początku konferencji zaprezentujemy metody i techniki tworzenia nowoczesnego oprogramowania oraz nie-zbędne do tego kompetencje, bardzo poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy.
Zastosowanie Internetu rzeczy – do produkcji przemysłowej, ale także do zarządzania przestrzenią publiczną – zgłębimy w ramach osobnego bloku konferencyjnego. Kluczowe z punktów widzenia szerokiej implementacji tych systemów jest zapewnienie efektywnej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy nimi.
Dwa pozostałe bloki tematyczne dotyczyć będą niezmiernie istotnych – z punktu widzenia geopolityki, ale także strategii firm – kwestii bezpieczeństwa. Omówimy aspekty cyberbezpieczeństwa w coraz bardziej popularnych usługach chmurowych. Przedstawimy także szan-se i zagrożenia, które niesie kryptografia kwantowa – wykorzystywana zarówno do tworzenia zabezpieczeń, jak i ich łamania.
W ramach poszczególnych bloków tematycznych wystąpią:
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
•    prof. Cezary Orłowski (dyrektor IBM Center for Advanced Studies on Campus w Wyższej Szkole Bankowej);
•    prof. Bartosz Baliś (Instytut Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej);
•    Joanna Kocot (kierowniczka Laboratorium Interdyscyplinarnych Obliczeń Nauko-wych ACK Cyfronet AGH);
•    Mateusz Nowak (Software Mind);
•    Tomasz Kulisiewicz (Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka);
KRYPTOGRAFIA KWANTOWA
•    prof. Mirosław Kutyłowski (Katedra Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej);
•    prof. Jacek Cichoń (Katedra Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej);
•    Michał Wroński (Instytut Matematyki i Kryptologii, Laboratorium Badawcze Kryptolo-gii Wojskowej Akademii Technicznej);
•    Piotr Biskupski (IBM Client Engineering - IBM Security, IBM Quantum Distinguished Ambassador);
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W USŁUGACH CHMUROWYCH
•    Lech Jachowicz (ISSA Polska);
•    Magdalena Skorupa (Cyber Risk, Data Privacy & Compliance Director w Reckitt, Prezes Stowarzyszenia (ISC)2 Poland Chapter, współzałożycielka Cyber Women Community);
•    Adam Marczyński (CISO w Chmurze Krajowej);
•    Piotr Sabak (Security Manager w firmie CloudFerro);
•    Rafał Kołodziejczyk (Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
INTERNET RZECZY I SIECI 5G W STANDARDZIE OPEN RAN
•    Artur Chmielewski (Dyrektor Sprzedaży w IS-Wireless);
•    Marek Bolanowski (Zakład Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert współpracujący z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka i Sektorową Radą ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo);
•    Sławomir Świder (zastępca dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunika-cyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa);
•    Andrzej Paszkiewicz (Zakład Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej, Prezes Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego);


Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę wydarzenia: https://sdsi.pl/konferencja/. Przypominamy o konieczności rejestracji!