Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza 49. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

 Przez wiele lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

 W Konkursie mogą brać udział pracownicy reprezentujący zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze oraz innych pracodawców, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

 W Konkursie są przyznawane nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac oraz wyróżnienia dla przedsiębiorstw.

KATEGORIE KONKURSU


Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane wnioski w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

 

TERMIN I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wnioski należy składać elektronicznie, poprzez aplikację dostępną na stronie https://konkursbhp-formularz.pl/  do dnia 10 lipca 2023 r.

Ocena wniosków konkursowych i wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6800286261340447109849&html_tresc_root_id=11221&html_tresc_id=20778&html_klucz=11221&html_klucz_spis=