Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT), Ministerstwem Infrastruktury (MI) oraz Związkiem Miast Polskich (ZMP) organizuje  14 września 2023 r. o godz. 11:00 w Warszawskim Domu Technika NOT  seminarium poświęcone „Krajowej Polityce Miejskiej” (2030).

Seminarium ma na celu zaprezentowanie zasad i rolę KPM 2030 w działaniu samorządów miast. Szczególną uwagę FSNT – NOT chce zwrócić na tematy związane z planowaniem przestrzennym, mobilnością miejską oraz zmianami klimatu i jakości środowiska przyrodniczego w miastach.

Program seminarium w załączeniu. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Proszę o zgłoszenie uczestnictwa drogą e-mailową na adres anna.rozbicka@not.org.pl, termin zgłoszeń do dnia 12.09.2023 r.