Mija rok od czasu, gdy 4 marca ub.r. obchodziliśmy Światowy Dzień Inżyniera. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Inżynieria na rzecz zdrowej planety”. Ze względu na trwającą nadal pandemię centralne obchody światowe są organizowane online 4 marca br. w Paryżu. Ich organizatorem jest WFEO (World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Światowy Dzień Inżynierii (World Engineering Day) jest obchodzony corocznie. Inicjatywa ogłoszona przez Prezydenta WFEO (Światowa Federacja Organizacja Inżynierskich) w czasie WEC2019 (Światowy Kongres Inżynierów, listopad 2019, Melbourne) spotkała się z akceptacją ponad 4000 uczestników Kongresu. Do świętowania naszego inżynierskiego święta włączają się wszystkie organizacje inżynierskie na świecie. Zachęcam do tego wszystkie nasze stowarzyszenia i TJO. Zapraszamy do wzięcia udziału w Światowych obchodach (więcej na stronie https://2020.worldengineeringday.net/about-wed/).
Obchody centralne organizowane są przez FSNT-NOT wraz z Politechniką Śląską  i odbędą się  4 marca 2021 r. w godz. 12:00-14:00 w formule online z wykorzystaniem aplikacji Zoom.


Dane do logowania są następujące:

https://zoom.us/j/95877025918?pwd=KzVsaGd1NEtZTzYyYUtUdUs1UWFLdz09

Meeting ID: 958 7702 5918

Passcode: 475428


Już w ubiegłym roku FSNT-NOT włączyła się w realizację inicjatywy WFEO, organizując 4 marca 2020 r. wspólnie z Politechniką Poznańską uroczystość inaugurującą coroczne obchody Światowego Dnia Inżyniera w Polsce.

W Polsce tegoroczne obchody Światowego Dnia Inżyniera będą poświęcone kształceniu inżynierów przyszłości z uwzględnieniem czasu pandemii oraz pojazdom przyszłości W programie wydarzenia, zaplanowano m.in. wstąpienia: prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Rektora Politechniki Śląskiej, przewodniczącego KRASP, Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT, prof. dr hab. inż. Jerzego Barglika, prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce, a także prezentację dotyczącą kształcenia w czasie pandemii autorstwa  prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Rektora Politechniki Poznańskiej, przewodniczącego KRPUT.


Światowy Dzień Inżyniera jest okazją do promocji w społeczeństwie inżynierii, jako drogi kariery zawodowej, dającej możliwości rozwoju oraz dobre podstawy ekonomiczne. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować wielu  młodych ludzi do wyboru zawodu inżyniera- twórcy techniki.


Wspólne święto świata ludzi techniki stwarza możliwość rozmów o:
wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera wobec problemów klimatycznych i pandemicznych;
znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w produkcji,  ale także w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka; 
wkładzie twórczości technicznej i jej twórców w rozwój kultury, nauki, technologii i gospodarki.
Serdecznie zapraszamy na transmisję konferencji oraz do włączenia  się w organizację rożnych imprez 4 marca 2021 r. i latach następnych. 


ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA TO NASZE WSPÓLNE ŚWIĘTO !!!! 
Więcej informacji o Światowym Dniu Inżynierii oraz platformę do rejestracji wydarzeń związanych z obchodami znaleźć można na stronie internetowej https://worldengineeringday.net/about-wed/