Od 2008 r. tradycyjnie inżynierowie ze wszystkich krajów świata spotkają się na wydarzeniu, które jednoczy środowisko oraz wpływa na przyszły kształt myśli technicznej. Tegoroczna Światowa Konferencja Inżynierów (ang. WEC), organizowana przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations), odbędzie się 11 – 13 października 2023 r. w Pradze w Czechach. WFEO, z siedzibą w Paryżu, skupia organizacje inżynierskie z Europy, Azji, obu Ameryk, Australii i Afryki (20-milionowa rzesza inżynierów). Tematem WEC 2023 będzie ,,Inżynieria dla życia: przełomowe technologie i działania skoncentrowane na celach zrównoważonego rozwoju”. W Komitecie Honorowym WEC23 reprezentantem Polski i FSNT-NOT jest prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Nasza Federacja przez 8 lat prowadziła Sekretariat Stałego Komitetu WFEO ds. Kształcenia Inżynierów – CEE, a przedstawiciel FSNT-NOT pełnił funkcję przewodniczącego tego Komitetu. Polscy inżynierowie uczestniczyli aktywnie we wszystkich Światowych Kongresach (Hanower, Niemcy 2000; Szanghaj, Chiny 2004; Brazylia 2008; Genewa, Szwajcaria 2011; Kyoto, Japonia 2015, Melbourn, Australia 2019). Byli nie tylko uczestnikami, ale także przedstawiali w referatach swój dorobek przyczyniający się do promocji Polski i jej społeczności inżynierskiej. Powinniśmy to kontynuować.

Proponujemy grupowy udział polskich inżynierów w WEC23 w Pradze. FSNT-NOT, członek-założyciel WFEO, podejmuje się zorganizowania zbiorowego wyjazdu delegacji polskiej.

Ze względu na konieczność oszacowania kosztów wyjazdu, uzależnionych od liczby uczestników delegacji oraz warunków ich zakwaterowania, prosimy o zgłoszenia uczestników Zjazdu do końca kwietnia br. (Malwina Wronowska, malwina.wronowska@not.org.pl, tel. 22 250 22 12). Wczesna deklaracja pomoże nam lepiej przygotować się do organizacji wyjazdu. Oczywiście, jest możliwość samodzielnego wyjazdu. Uważamy jednak, iż wyjazd zorganizowanej delegacji podniesie rangę udziału Polaków w kolejnym WEC. Informacja o WEC23 jest dostępna na stronie internetowej organizatora https://www.wec2023.com/. Zachęcamy też do zgłoszenia referatów (termin do 15.05.br.).