Przed rozpoczęciem obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji Konkursu TECHNICUS.

Jury Konkursu organizowanego od 2011 r. przez FSNT-NOT, pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT, przyznało tytuły TECHNICUS 2024 w następujących kategoriach.

„Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” - główną nagrodę otrzymała publikacja pod tytułem: „Mosty stalowe, której autorami są:  Henryk Zobel , Thakaa Al – Khafaji. Książkę wydały Wydawnictwa Naukowe PWN S.A. 

Puchar i dyplom z rąk Ewy Mańkiewicz – Cudny – prezesa FSNT-NOT i Tadeusza Pawłowskiego – wiceprezesa, przewodniczącego Jury odebrała pani Renata Włostowska – wydawca.

Wyróżnienia w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” otrzymały publikacje: „Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej pod redakcją: Marty Łapuszek oraz „Wentylacja Kopalń”, której autorami są Nikodem Szlązak i Justyna Swolkień, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

W kategorii „Najlepszy poradnik techniczny” nagrodę główną otrzymała publikacja „Poradnik odlewnika Tom II, Odlewnictwo współczesne. Technologia i organizacja”, pod redakcją: prof. dr hab. inż. Jerzego Józefa Sobczaka, prof. dr hab. inż.  Aleksandra Fedoryszyna  oraz prof. dr hab. inż. Jerzego Stanisława Zycha. Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP). Puchar w imieniu autorów oraz wydawcy odebrał prof. Jerzy Sobczak – Wiceprezes Stowarzyszenia STOP. 

Wyróżnienia w kategorii „Najlepszy Poradnik Techniczny” otrzymały publikacje: „Instalacje fotowoltaiczne w systemie elektroenergetycznym”. Redakcja naukowa Zbigniew Hanzelka i  Krzysztof Piątek, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz ocena stanu technicznego”, której autorem jest Julian Wiatr. Wydawca - Grupa MEDIUM.

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo  elektroniczne” główną nagrodę otrzymała publikacja „Sztuka pomiarów czyli od metra do mikrometra”. Autorem nagrodzonej publikacji jest prof. UPP dr hab. Karol Durczak - Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie w tej kategorii Jury przyznało pozycjom: „Cyberwalka. Militarny wymiar działań”, której autorem jest Robert Adam Janczewski, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz „Czysta energia i środowisko”, pod redakcją: Artura Błaszczuka i Izabeli Majchrzak – Kucęby, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Jury Konkursu postanowiło przyznać także dwa Wyróżnienia Specjalne dla publikacji: „Inżynier generał Józef Z. Bem 1794-1850”, której autorem jest mgr inż. Bronisław Hynowski, a wydawcą Spółka SIGMA –NOT. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych. Drugie Wyróżnienie Specjalne otrzymała publikacja „Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych”, której autorem jest Marek Adamiec, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów zakończyło sympatyczne spotkanie laureatów z Tadeuszem Pawłowskim, przewodniczącym Jury Konkursu.