Członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT w uroczystej scenerii wręczyli 25 czerwca br. kolejne tytuły Eksperta NOT. Wręczenie dyplomów potwierdzających tytuł nastąpiło na tle wystawy pt. „Piotr Stanisław Drzewiecki – inżynier, przedsiębiorca, samorządowiec”, otwartej w 155 rocznicę Jego urodzin, w Warszawskim Domu Technika NOT.

Z powodu pandemii i panujących obostrzeń uroczyste wręczenie miało miejsce w dwóch formach. Na uroczystości w WDT wręczono dyplom dr inż. Piotrowi Mertuszce – z-cy kierownika Zakładu w KGHM Cuprum, natomiast zdalnie połączono się z pozostałymi ekspertami. Wiceprezes FSNT-NOT Stefan Góralczyk i jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. nadawania tytułu Eksperta NOT, w imieniu Zespołu odczytał listę przyznanych tytułów Eksperta NOT i pogratulował wszystkim uzyskanego tytułu.

Dyplomy i legitymacje Eksperta NOT w 3 edycji otrzymało 16 osób:

1.    dr inż. Jan Artymiuk - nauki techniczne, górnictwo i geologia
2.    dr inż. Paweł Bałon - budowa i eksploatacja maszyn, konstruktor płatowców
3.    mgr Damian Cholewa - projektowanie systemów i instalacji oświetlenia awaryjnego, rzeczoznawca
4.    mgr inż. Wacław Cholewa - elektronik, oświetlenie awaryjne
5.    dr hab. inż., prof., nadzw. PIG-PIB Józef Chowaniec - nauki o Ziemi w zakresie geologii-hydrogeologii
6.    dr n. ekon. inż. Marek Dereń - nauki ekonomiczne w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, zarządzanie projektami informatycznymi
7.    dr inż. MBA Mirosław Janowski - nauki techniczne, inżynieria środowiskowa, adiunkt
8.    dr inż. Robert Jarosz - nauki techniczne, metalurgia
9.    prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko - nauki techniczne, inżynieria chemiczna i procesowa
10.    mgr inż. Elżbieta Mendryk - konstrukcja i technologia elementów półprzewodnikowych
11.    dr inż. Piotr Mertuszka - nauki techniczne, górnictwo i geologia inżynierska
12.    inż. Roman Zbigniew Modzelewski - geolog górniczy, specj. usług technicznych w zakresie geologii złóż ropy naftowej, rzeczoznawca w zakresie geologii naftowej
13.    dr n. techn. Katarzyna Rogóż - nauki techniczne, metalurgia metali nieżelaznych
14.    mgr inż. Eugeniusz Tadel - mechanizacja rolnictwa, technika ochrony roślin - eksploatacja maszyn
15.    mgr inż. Urbaniak Zygmunt - technologia budowy maszyn, spawalnictwo
16.    prof. PK, dr hab. inż. Lidia Żakowska - nauki techniczne, transport, budownictwo specj. proj. dróg; budownictwo lądowe specj. drogi, ulice, lotniska

Pani Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny pogratulowała wszystkim nowym ekspertom NOT, licząc na współpracę, ekspertyzy i podejmowanie nowych projektów.

W uroczystości udział wzięli: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Stefan Góralczyk, Tadeusz Pawłowski, Michał Szota i  Kamil Wójcik.

Link do filmu z uroczystości: https://vms.enot.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=7e7c882321442e9ab6ad02b70a4dbdfac4d6b3af-1624607744396

Do tej pory tytuł EKSPERT NOT otrzymało 59 osób.

Zachęcamy członków Stowarzyszeń sfederowanych w NOT do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w czwartej edycji  nadawania tytułu EKSPERT NOT (1.06. – 31.10.2021).