Na czerwcowym posiedzeniu Rady Krajowej FSNT-NOT nie udało się dokończyć procedowania związanego ze zmianą statutu Federacji, dotyczącego działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Do wprowadzenia tej zmiany zabrakło kworum. Dokonano tego podczas nadzwyczajnego posiedzenia  Rady Krajowej, przeprowadzonego 17 lipca w formie elektronicznej z udziałem wymaganej liczby delegatów. Obrady prowadził przewodniczący Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT Jerzy Klimczak.

W skład Rady Krajowej FSNT-NOT wchodzi 63 delegatów, w tym 44 wybieranych przez stowarzyszenia naukowo techniczne i 16 przez Terenowe Jednostki Organizacyjne a ponadto, po jednym z każdego województwa oraz 2 honorowych członków Rady Krajowej nie będących delegatami SNT. W posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym 17 lipca na początku obrad obecnych było 33 członków. Przy zapewnionym kworum można było podejmować prawomocne uchwały.

Najważniejsza dotyczyła dopisania w głównej działalności statutowej FSNT-NOT działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodany zapis brzmi  „Wspieranie branży bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli bhp, w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych w branży bhp i poziomu bhp w Polsce”.

– Od dokonanie tej zmiany uzależniona była możliwość wzięcia udziału przez NOT w konkursie na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności  w dziedzinie BHP – informuje przewodniczący Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT Jerzy Klimczak.  – Zapis dokonany w statucie otwiera nam do tego drogę. FSNT NOT zrzeszająca 40 stowarzyszeń naukowo-technicznych ma w tej dziedzinie ogromne doświadczenie. Wśród ponad 80 tys. członków tej organizacji jest wielu ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych branżach. Ponadto od 20 lat FSNT NOT wspólnie z kilkoma partnerami zaangażowana jest w realizację Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko (BPiŚ), upowszechniającego wiedzę w tej dziedzinie.

Następne posiedzenie  Rady Krajowej FSNT-NOT w trybie online odbędzie się po wakacjach.