Wiceprezesi FSNT-NOT: Bożenna Kawalec-Pietrenko, Tadeusz Pawłowski oraz Stefan Góralczyk i jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. nadawania tytułu Eksperta NOT na uroczystej Gali wręczyli 23 czerwca 2022 r. dyplomy i legitymacje, potwierdzające nadanie tytułu Eksperta NOT sześciu osobom: Janowi Bogusławskiemu, Beacie Cwolek, Tadeuszowi Gorewodzie, Joannie Kulasie, Joannie Pagacz i Stanisławowi Pietrzykowi.

Dyplomy i legitymacje Eksperta NOT w 4 edycji otrzymało 17 osób:

Lp.

Nazwisko i Imię

Kategoria

Tytuł lub stopień naukowy, tytuł zawodowy

Dziedzina , dyscyplina naukowa, specjalizacja, dodatkowe

SNT

1.

Bogusławski Jan

B

dr inż.

inżynieria lądowa i transport

SITK RP

2.

Cwolek Beata

C

mgr inż.

inżynieria mechaniczna; inżynieria materiałowa

SITMN

3.

Długowski Dariusz

C

mgr inż.

informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria mechaniczna

SWTP

4.

Gorewoda Tadeusz

B

dr inż.

nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki chemiczne, chemia

SITMN

5.

Jankowski-Mihułowicz Piotr

A

dr hab. inż., prof. PRz

 informatyka techniczna i telekomunikacja;

SEP

6.

Jarosz Czesław

C

mgr inż.

transport (lotniczy), inżynieria lądowa (lotniska)

SITK RP

7.

Kulasa Joanna

B

dr inż.

inżynieria materiałowa, zarządzanie i jakość

SITMN

8.

Lech-Brzyk Krystyna

B

dr inż.

 inżynieria środowiskowa

PZITS

9.

Majka Tomasz Mariusz

B

dr inż.

inżynieria chemiczna

SITPChem

10.

Mazur Damian

A

dr hab. inż., prof. PRz

automatyka, elektronika i elektrotechnika

SEP

11.

Nawrocki Jerzy

B

dr inż.

inżynieria mechaniczna; biegły sądowy MIIB; rzeczoznawca budowlany; inżynieria lądowa i transport

PZITS

12.

Pagacz Joanna

B

dr inż.

inżynieria  chemiczna

SITPChem

13.

Pietrzak Roman

C

mgr inż.

automatyka,elektronika i elektrotechnika

SEP

14.

Pietrzyk Stanisław

A

dr hab. inż., prof. AGH

inżynieria materiałowa,metalurgia, metalurgia metali nieżelaznych, hutnik

SITMN

15.

Rusek Piotr

A

dr hab.

 inżynieria chemiczna

SITPChem

16.

Wojtczak Maciej

A

dr hab. inż., prof. PŁ

 technologia żywności i żywienia; cukrownictwo

STC

17.

Zender-Świercz Ewa

A

dr hab. inż., prof. PŚk

 inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka

PZITS

 

Legitymacje i dyplomy pozostałym ekspertom zostaną wręczone przed posiedzeniem Rady Krajowej FSNT-NOT we wrześniu br.

Członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT pogratulowali wszystkim nowym ekspertom NOT, licząc na współpracę, ekspertyzy i podejmowanie nowych projektów.

Do tej pory tytuł EKSPERT NOT otrzymało 76 osób.