Obradujący 9 listopada br. w trybie zdalnym Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej podsumował wyniki zawodów I stopnia (eliminacje szkolne) XLVIII OWT.

Zawody, w których uczestniczyło 2279 uczniów reprezentujących 230 szkół ponadpodstawowych odbyły się 22 października 2021 r. Te wyniki pokazały, że przeniesienie rozgrywek Olimpiady na płaszczyznę internetową, mimo utrudnień związanych z pandemią covid-19 zdało egzamin. Uczniowie, nauczyciele i szkoły zaakceptowali ten sposób jej przeprowadzenia, o czym świadczy znaczny wzrost ilości uczestników w stosunku do edycji ubiegłorocznej, w której startowało 1532 zawodników.

Zawodnicy mieli do rozwiązania test obejmujący 15 pytań oraz 3 zadania. Rozwiązywali zadania i test po indywidualnym zalogowaniu się na platformie internetowej, którą przygotowała Spółka NOT-Informatyka.  

Po zapoznaniu się z wynikami zawodów, Komitet podjął decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów kolejnego stopnia – eliminacji okręgowych 386 uczniów z 96 szkół, tak techników, jak i liceów.

Zawody okręgowe odbędą się 4 stycznia 2022 r. Tym razem zawodnicy będą mieli do rozwiązania dwa zadania w grupach tematycznych elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowalnej.

Laureatów XLVIII edycji Olimpiady poznamy wiosną po ogólnopolskich zawodach finałowych.