Polska normalizacja ma już sto lat!
W 1924 roku został utworzony Polski Komitet Normalizacyjny, a już rok później ukazała się pierwsza Polska Norma. Od tego czasu polska normalizacja nieprzerwanie się rozwija i obejmuje coraz więcej obszarów i aspektów. PKN jest członkiem europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, wnosi swój wkład w rozwój normalizacji na szczeblu globalnym, jednocześnie wprowadzając te rozwiązania do Polskich Norm. Jest to istotny czynnik w procesie globalizacji i regionalizacji gospodarki.
„100-lecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja". Do udziału w nim tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.
Wiek działalności to czas bardzo pojemny. Tyle się wydarzyło!


Z tego względu do realizacji zadania konkursowego uczniom proponujemy trzy kategorie:
•    Esej – opisujący, jaki wpływ mają normy na życie codzienne;
•    Film – pokazujący, jaki wpływ mają normy na życie codzienne;
•    Plakat – z okazji 100-lecia PKN i jego działalności.


Nauczycielom zaś napisanie eseju nt. edukacji normalizacyjnej w szkołach, m.in. w kontekście poniższych zagadnień:
•    Czy wiedza, którą zyskali nauczyciele i uczniowie dzięki szkoleniom, konkursom, scenariuszom i innym informacjom zamieszczonym na naszych stronach, jest przydatna i ułatwi młodym osobom start w życie zawodowe?
•    Czy wiedza dotycząca normalizacji zawarta w podstawach programowych kształcenia wnosi wystarczające informacje potrzebne młodym osobom w ich przyszłej pracy?
•    Czy i w jaki sposób normalizacja może wesprzeć młode osoby wchodzące na rynek pracy?
•    Co PKN mógłby jeszcze zrobić, aby wesprzeć nauczycieli w przekazywaniu wiedzy o normalizacji?


100 lat działalności sprawia, że mamy szerokie spojrzenie na to, jak kształtowała się polska normalizacja, jaka jest obecnie i w którą stronę się rozwija. To dobra okazja do podsumowań, a także wyznaczania nowych celów i kształtowania przyszłych rozwiązań.
Jesteśmy ciekawi wszystkich pomysłów i prac, na które czekamy do 11 marca 2024 r.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie https://tiny.pl/c2s4k


Zapraszamy do udziału w naszym konkursie!