Zbliżają się dwa ważne dla polskiego środowiska technicznego wydarzenia - XXVII Kongres Techników Polskich i V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, organizowane pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety” na Politechnice Śląskiej 23-25 czerwca 2022 r.Szczegóły na stronie www.szip.org.pl