Wręczeniem dyplomów i wyróżnień podczas Gali Młodego Innowatora w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano XXXVII Konkurs Numerus Primus Inter Pares organizowany przez Towarzystwo Kultury i Historii Techniki (23.05.2024).

Celem konkursu Numerus Primus wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.

Jury Konkursu działające pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. dr h.c. Czesława Waszkiewicza Jury wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich 23 nadesłanych na tegoroczną, 37 edycję czasopism. 

Jury przyznało w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę tytuł laureata – Numerus Primus Inter Pares – nr 12/2023 czasopismu „Elektronika dla wszystkich”, wydawanemu przez Korporacja AVT, Sp. z o.o.

W tej kategorii Jury przyznało także wyróżnienie, które otrzymało czasopismo „Doradca - Małopolski Informator Rolniczy”, nr 1-2/2023, wydawanemu przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice

Natomiast w grupie czasopism specjalistycznych tytuł laureata – Numerus Primus Inter Pares – otrzymał „Przegląd Odlewnictwa”, nr 11-12/2023, wydawanemu przez Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich (STOP). 

Jury przyznało także w tej kategorii wyróżnienie czasopismu „Przemysł Chemiczny”, nr 10/2023, którego wydawcą jest SIGMA-NOT.

Dyplomy i wyróżnienia wręczali laureatom wspólnie prof. Czesław Waszkiewicz – przewodniczący Jury i inż. Bronisław Hynowski – prezes TKiHT.