W Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej 24-25 października odbędzie się Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22). Jest to kluczowe przedsięwzięcie organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH) we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki od 2014 roku.  Wydarzeniem towarzyszącym Forum będzie Dzień Młodego Naukowca organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Radę Młodych Naukowców.

Tegoroczne Forum organizowane jest pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Partnerem strategicznym wydarzenia jest KGHM.

Celem Forum jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej, a także inspirowanie sieci partnerskich (networkingu) do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii oraz zaprezentowanie polskiego potencjału technologicznego i badawczego w zakresie realizacji  projektów rozwojowych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej i energetycznej.

Uczestnikami obrad będą interesariusze z 17 krajów Europy Środkowej, w tym: wielu wybitnych europejskich naukowców i praktyków, przedstawicieli centrów badawczo-rozwojowych, agencji rządowych i menedżerów specjalizujący się w transformacji cyfrowej.

Udział w Forum zapowiedzieli m.in. Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, Cristian-Silviu Buşoi, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Badań i Innowacji.


CETEF’22 obejmuje pięć konferencji tematycznych z zakresu:

• Przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej, 

• Przełomowych dokonań technik medycznych (medtech), 

• Cyberbezpieczeństwa, 

• Nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii, 

•  Innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.


Konferencje tematyczne otworzą referaty wprowadzające, wygłoszone przez wybitnych zagranicznych ekspertów.

Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbędzie się w modelu hybrydowym. Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w tę debatę.

Więcej informacji na: www.cetef.eu