Spotkanie otworzyła Prezes PR FSNT NOT w Gdańsku, prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, następnie Przewodnicząca Komitetu Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego Aleksandra Koper przedłożyła zebranym sprawozdanie z ostatnich trzech lat działalności Komitetu. Wiceprezes Zarządu PR FSNT NOT w Gdańsku dr inż. Jan Bogusławski przedstawił sylwetkę Prof. Tadeusza Jednorała - patrona Medalu Pamiątkowego, wydanego z okazji 75 lat działalności Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na Ziemi Gdańskiej.

Po referacie nastąpiło wręczenie Medali Pamiątkowych szczególnie zasłużonym działaczom społeczności inżynierskiej Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali kalendarz na rok 2023, breloczek oraz monografię wydaną z okazji Jubileuszu.

Po części oficjalnej nastąpiła przerwa, a po przerwie MUSICA VIVA pod kierunkiem Pani Barbary Sutt-Żurowskiej wykonała koncert muzyczny.

Spotkanie zakończono poczęstunkiem w Sali Inżynierów, przygotowanym przez Mapę Smaków, oraz jubileuszowym tortem, który upiekła specjalnie na tę okazję Piekarnia-Cukiernia Pellowski.