Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Parterami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich.
Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów.
Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Środowisko 2020 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.

Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:
-    Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
-    Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
-    Jakie są obowiązki pracodawcy?
-    Kto jest odpowiedzialny za Twoje ubezpieczenie?
-    Jakie uprawnienia powinieneś zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
-    Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:
Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Państwowej Straży Pożarnej Urzędu Dozoru Technicznego Wyższego Urzędu Górniczego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Termin:
10-11 grudnia 2020 r. godziny: 10:00 - 12:10

Jak się zapisać?
Wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznepraktyki.pl i zapisać się na kurs.

Informacje dostępne są również na FB: www.facebook.com/BezpiecznePraktyki