Pomorski Komitet Okręgowy OWT w Gdańsku uprzejmie informuje, że roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się 49 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

____________________________________________________

Zgłoszenie udziału w OWT prosimy dokonać za pośrednictwem załączonego formularza, który należy przesłać do dnia 20 października 2022 r. na adres projekty@gdansk.enot.pl

 

Terminarz:

zawody I stopnia (szkolne) 14 listopada 2022 roku

zawody II stopnia (okręgowe) 4 stycznia 2023 roku

zawody III stopnia (centralne) 1 kwietnia 2023 roku

 


Kontakt:

Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT w Gdańsku

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl

owt.enot.pl


Organizator Olimpiady: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Patronat honorowy: Minister Edukacji i Nauki