Szanowni Państwo,

od nowego roku szkolnego 2023/2024 Olimpiada Wiedzy Technicznej zmienia nazwę na Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce.

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady (zakresu tematycznego) w nowej formie zawarte są w załączniku.

 

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

 

Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

 

____________________________________________________

Terminarz:

zawody I stopnia – 20.10.2023 r.

zawody II stopnia – 04.01.2024 r.

zawody III stopnia – 06.04.2024 r.

 

 ____________________________________________________

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2023 roku.

____________________________________________________


Kontakt:

Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT w Gdańsku

Paulina Orłowska

tel. 731 731 224

e-mail: projekty@gdansk.enot.pl

owt.enot.pl

 

 

Organizator Olimpiady: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Patronat honorowy: Minister Edukacji i Nauki