Firma Flex wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia reprezentującą Pomorski Klaster ICT Interizon uruchomiła nabór na IV edycję studiów podyplomowych z zakresu jakości w branży technicznej.

Po sukcesie ostatnich trzech edycji studiów „Zapewnienie jakości w branży technicznej” otwarty został nabór na kolejną. Studia koncentrują się na aspekcie jakości produktów i komponentów w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Program studiów obejmuje blok techniczny oraz jakościowy.

W pracach nad tymi inspirowanymi przez biznes studiami od samego początku brali udział pracownicy firmy Flex, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w osiąganiu wysokiego poziomu jakości produktów elektronicznych i mechanicznych. Ponad połowa wykładowców to wieloletni praktycy, a część zajęć jest realizowana w firmach stowarzyszonych w Klastrze.

Trudno na rynku pracy pozyskać odpowiednich kandydatów na stanowisko inżyniera zapewnienia jakości - co do tego nie mają wątpliwości rekruterzy z firm produkcyjnych. Dobrze wykształconych kandydatów brakuje, a miejsc do pracy w tym obszarze wciąż przybywa. Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji cenionych i poszukiwanych na rynku pracy. Jest to szansa nie tylko dla pracowników firm produkcyjnych, ale również dla samych pracodawców, którzy zyskują możliwość efektywnego i celowego inwestowania w rozwój swoich obecnych kadr. Dofinansowując tego typu studia, pracodawca może podnieść kwalifikacje pracowników działów jakości i produkcji, a także przekwalifikować osoby z innych działów, podnosząc w ten sposób jakość swojej produkcji oraz zyskując zadowolenie klienta.

Start kolejnej edycji planowany jest na październik 2021. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, studia prawdopodobnie odbędą się w formie hybrydowej: wykłady będą przeprowadzane zdalnie, a zajęcia praktyczne stacjonarnie.

 

Więcej na temat korzyści z ukończenia studiów na stronie koordynatora projektu – Fundacji ECD:

https://fundacjaecd.pl/relokacje/

 

Szczegóły dotyczące programu oraz zapisy na studia znajdują się na stronie Politechniki Gdańskiej:

https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zapewnienie-jakosci-w-branzy-technicznej