4 marca 2024 roku obchodzony będzie po raz piąty Światowy Dzień Inżyniera pod hasłem „Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata”.

Święto to zostało ustanowione podczas Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention) w Melbourne w 2019 r., który zgromadził  tysiące uczestników, Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wraz z UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.


Krajowe obchody Światowego Dnia Inżyniera odbędą się 4 marca w Warszawie od godz. 11.00. 

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych w Pomorskiej Radzie na wspólne oglądanie transmisji z tejże uroczystości do Domu Technika NOT w Gdańsku.

W programie m.in.

  • Wykład prof. dra hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, AGH pt. „Sztuczna inteligencja – szanse czy zagrożenia?”
  • Wykład prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Rektora Politechniki Poznańskiej pt. „Kształcenie inżyniera przyszłości”
  • Uhonorowanie laureatów 30. edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera”

 

Osoby zainteresowane udziałem w obchodach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (58 321 84 84, projekty@gdansk.enot.pl).