Członkowie Komisji  odwiedzili  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnym Sp. z  o.o. w Koninie, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda proces termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz dowiedzieć się jak ważnym elementem gospodarki odpadami i jaki wpływ na ochronę środowiska ma właśnie termiczne unieszkodliwianie odpadów. Następie odwiedzono oddana w marcu po gruntownej modernizacji stacje uzdatnia wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  Konin, uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda instalacja, która zaopatruje w wodę aglomerację konińska. Instalacja ta wyposażona jest w nowoczesne urządzenia i technologię, a energia elektryczna pozyskiwana jest z paneli fotowoltaicznych oraz instalacji pomp ciepła, gdzie co ciekawe źródeł ciepła jest uzdatniona woda.