W dniu 20 lipca odbyło się w Koninie posiedzenie wyjazdowe Komisji Wyróżnień FSNT NOT zorganizowane przez Prezesa RFSNT NOT w Koninie-Pana Zbigniewa Bajcara, który pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Wyróżnień.