Uwaga!!!!! Nowe formularze wniosków: uprawnienia elektryczne,cieplne,gazowe

Data publikacji: 2022-07-26 23:38:00

W zakładce: uprawnienia elektryczne, cieplne, gazowe znajdą Państwo nowe formularze wniosków o sprawdzenie wymagań w grupie 1, 2 i 3 w zakresie dozoru i eksploatacji. Konieczność zmiany wniosków wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022.0.1392).