W skład Zarządu  Rady weszli :

- Zbigniew Bajcar - SITG  - Prezes Rady FSNT NOT  w Koninie

- Andrzej Lewandowski -  SITP – Wiceprezes Rady FSNT NOT w Koninie

- Radosław Łukasiewicz – SITG – Wiceprezes Rady FSNT NOT w Koninie

- Waldemar Stefański – SEP -  Wiceprezes Rady FSNT NOT w Koninie

 

Skład Komisji Rewizyjnej

- Krzysztof Przybylski – SITG – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Daniela Kropidłowska – SIMP – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

- Sebastian  Andrzejewski – SITP- Sekretarz Komisji Rewizyjnej

- Jacek Goździkiewicz – SEP - Członek Komisji Rewizyjnej

- Maciej Popieliński – SIMN - Członek Komisji Rewizyjnej