Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dr inż. Radosława Figury.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa Rada, Zarząd i pracownicy Radomskiej Rady FSNT NOT oraz władze i członkowie Stowarzyszeń sfederowanych w Radomskiej Radzie FSNT NOT.