28.05.2024

08:30

Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych

300

NETTO/PLN

2024

48 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe oraz osób nadzorujących ich pracę.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


TERMINARZ

Wtorek 2024-05-28 08:30-14:00


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Cel szkolenia: przygotowanie do odnowienia uprawnień przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń gazowych      ( przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.)

Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program szkolenia: obejmuje 5 godzin zajęć.

Posiadamy:

  • wpis do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej, RSPO 107034
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2.20/00022/2005),
  • Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, technicznych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
  • wpis do Bazy Usług Rozwojowych. W wyniku weryfikacji otrzymaliśmy uprawnienia świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=8790

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wcześniejsze uprawnienia bądź zaświadczenie od pracodawcy . Wzór zaświadczenia  w załączniku.

Miejsce szkolenia: Dom Technika w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.
Koszt szkolenia wynosi: 300,00 PLN od osoby

Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną E lub D wynosi od 2024r  424,20,00 PLN.

Egzamin na uprawnienia E i D odbędzie się po szkoleniu .

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy na odk@bialystok.enot.pl

W/w kwoty wpłacić należy na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku:
60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 .


Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok.113, tel.: 085/7421275.


4.3-0.3A- karta.pdf

Zaswiadczenie-od-pracodawcy.pdf

Wniosek-G3-SIMP-Bialystok.pdf