.

Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych

440

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe oraz osób nadzorujących ich pracę. Szkolenie zostało przeniesione na listopad 2021r.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


TERMINARZ

Poniedziałek
Poniedziałek


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Cel szkolenia: przygotowanie osoby zajmujące się eksploatacją w/w urządzeń do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.

Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program szkolenia: obejmuje 16 godzin zajęć.

Miejsce szkolenia: Dom Technika w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.

Przewidywany termin szkolenia: marzec 2022r


Koszt szkolenia wynosi: 440,00 PLN od osoby

Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną E lub D wynosi: 301,00 PLN.

Egzamin na uprawnienia E i D odbędzie się po szkoleniu.

W/w kwoty wpłacić należy na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku:
60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT pok.114 .

kartę uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać na adres odk@bialystok.enot.pl

Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok.113, tel.: 085/7421275.


4.3-0.3A- karta(1).doc

Wniosek_3E(1).pdf

Wniosek_3D(1).pdf