28.11.2023

08:30

Dozór i eksploatacja urządzeń gazowych- odnowienie uprawnień

300

NETTO/PLN

2023

3 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie dotyczy pracowników , którzy obsługują urządzenia gazowe oraz osób nadzorujących ich pracę.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


TERMINARZ

Wtorek 2023-11-28 08:30-14:00


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Cel szkolenia: przygotowanie do odnowienia uprawnień przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń gazowych      ( przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.)

Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program szkolenia: obejmuje 5 godzin zajęć.

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wcześniejsze uprawnienia bądź zaświadczenie od pracodawcy . Wzór zaświadczenia  w załączniku.

Miejsce szkolenia: Dom Technika w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.
Koszt szkolenia wynosi: 300,00 PLN od osoby

Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną E lub D wynosi: 360,00 PLN.

Egzamin na uprawnienia E i D odbędzie się po szkoleniu 28.11.2023r .

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy na odk@bialystok.enot.pl

W/w kwoty wpłacić należy na konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku:
60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 .


Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok.113, tel.: 085/7421275.


Zaswiadczenie-od-pracodawcy.pdf

Wniosek-G3-SIMP-Bialystok.pdf

4.3-0.3A- karta(1).doc