22.09.2020

Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych gr2EiD

440

NETTO/PLN

2020

208 DNI Białystok

NETTO / PLN


Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zaprasza do udziału w szkoleniu: „DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ CIEPLNYCH” (Gr-2 E i D)


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


TERMINARZ

Wtorek 2020-09-22
Środa 2020-09-23


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy obsługują urządzenia cieplne oraz osób nadzorujących ich pracę.

Cel szkolenia: przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją w/w urządzeń do egzaminu kwalifikacyjnego dla stanowisk pracy dozoru „D” i eksploatacji „E”.

Obowiązek potwierdzenia w/w kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program szkolenia: obejmuje 18 godzin zajęć.

Miejsce szkolenia: sala 112 Domu Technika w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 2.

Termin  szkolenia: zbieramy grupę na wrzesień/październik 2020r.

Egzamin na uprawnienia E i D odbędzie się

Koszt szkolenia wynosi 440,00- PLN od osoby

Koszt egzaminu na jedną grupę kwalifikacyjną wynosi 260,00 PLN.

Powyższą należność prosimy wpłacić na konto: Santander Bank Polska  S.A. Nr 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152 lub bezpośrednio w kasie NOT, pok. 114.

kartę uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać na adres odk@bialystok.enot.pl lub faksem pod numer: 85/742-12-75

Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Kadr NOT, pok. 113, tel. 85/742-12-75


Dokumenty

4.3-0.3A - karta(1).doc

Wniosek_2E.pdf

Wniosek_2D.pdf


DODATKOWE INFORMACJE


Iwona Sulik

857421275

odk@bialystok.enot.pl