Anna Poduch, 

.

Profesjonalna obsługa klienta

350

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć nową wiedzę i/lub rozwijać umiejętności związane z obsługą klienta.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Cel szkolenia: Budowanie pozytywnej postawy wobec klienta. Nabycie wiedzy oraz rozwój umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta.
- uświadomienie znaczenia swojej pewności siebie w profesjonalnej obsłudze klienta, - poznanie swoich mocnych stron, które warto wykorzystać w pracy z klientem, - poznanie sposobów na budowanie pozytywnego wizerunku siebie i organizacji, - uświadomienie, jaką rolę odgrywa jasny, spójny i rzeczowy komunikat, - poznanie różnych typów klienta oraz sposobów ich obsługi, - uświadomienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowie z klientem, - kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się.

Spodziewane korzyści płynące ze szkolenia: -uczestnik będzie potrafił budować pozytywne relacje z klientem, -uczestnik będzie potrafił skutecznie i pozytywnie prowadzić rozmowę z klientem, -uczestnik będzie potrafił reprezentować pozytywną postawę wobec klienta.
Szkolenie szczególnie polecane jest osobom, które rozpoczynają pracę w dziale obsługi klienta, zajmują się lub będą zajmować się obsługą klienta (handlowcy, sprzedawcy, działy handlowe, działy obsługi klienta itp.).

Program szkolenia: 1. Pewność siebie w profesjonalnej obsłudze klienta. Moje mocne i słabe strony. 2. Typy klienta, jak rozmawiać z trudnym klientem. 3. Komunikacja jako podstawowy element obsługi klienta. Rodzaje komunikacji. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 4. Aktywne słuchanie kluczem do budowania pozytywnej relacji z klientem. 5. Komunikat  ja, komunikat ty w procesie komunikowania się z klientem. 6. Dobre praktyki profesjonalnej obsługi klienta.
Forma szkolenia: warsztaty Czas: 8h
Termin szkolenia  5 marca.


PROWADZĄCY

Anna Poduch

Certyfikowany Trener, Coach, doradca. Prowadzi szkolenia z zakresu wdrażania standardów obsługi klienta, technik sprzedaży i negocjacji, prezentacji handlowych, obsługi trudnych klientów, budowania i zarządzania zespołem oraz umiejętności interpersonalnych a także zarządzania jakością. Potrafi zaszczepiać ludziom pewne umiejętności, zaraża ich swoją pasją i charyzmą. Realizując projekty szkoleniowe dba, aby były ciekawe i ekscytujące dla uczestników. Realizowała projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla firm z branży medialnej, telekomunikacyjnej , spożywczej , budowlanej, usługowej itp. Prowadziła również warsztaty mające na celu wdrożenie produktów edukacyjnych z zakresu kluczowych kompetencji uczniów. W ramach projektu „Kuźnia kompetencji” Uniwersytetu w Białymstoku, prowadziła Trening Umiejętności Społecznych, skierowany do studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Optymistyczne podejście do życia oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach sprawia, że trudności traktuje jako wyzwania i szuka najlepszych rozwiązań. Obecnie rozwija i doskonali swoje umiejętności coachingowe i trenerskie na studiach podyplomowych Kierunek Coaching w biznesie.


Dokumenty

4.3-0.3A - karta(1).doc


DODATKOWE INFORMACJE


Iwona Sulik

857421275

odk@bialystok.enot.pl