Leszek Hardek,  Sebastian Cwalina,  Jacek Zabielski,  Agnieszka Wasilewska, 

28.09.2024

09:00

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

2200

NETTO/PLN

2024

99 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne zakończone egzaminem na licencje Pośrednika PFRN.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


TERMINARZ

Sobota 2024-09-28 09:00


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Zapraszamy na szkolenie Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Kurs jest realizowany w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Program powstał na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.

Uczestnik kursu otrzyma minimalną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Każdy moduł kursu określa umiejętności, jakie nabędzie uczestnik zajęć. Podczas kursu uczestnicy zdobędą kompetencje potrzebne do nawiązywania i rozwijania relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Posiądą umiejętność interpretacji przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami oraz prawidłowego planowania etapów transakcji. Programu kursu obejmuje także zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych w systemie weekendowym .

Kurs kończy egzamin - (egzamin jest w cenie kursu) wynik pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Egzamin odbywa się w Białymstoku .  Sprawdzenie osób z licencją odbywa się na stronie Centralnego Rejestru Pośredników https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy.

System Licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.Scan podpisanej Karty uczestnictwa prosimy przesyłać na maila  odk@bialystok.enot.pl. 

Konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku

Santander Bank Polska S.A. 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152


 
PROWADZĄCY

Leszek Hardek

Doradca, pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości. Licencja pośrednika nr 408 i zarządcy nieruchomości nr 7725. Ekspert nieruchomości PFRN - ENF (nr certyfikatu 11/2013). Na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. wyższe Wykładowca: na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999r. i warsztatach zawodowych od 2001r., oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania.

Sebastian Cwalina

Mgr prawa, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Z lokalnym rynkiem nieruchomości związany od 2010 roku. Właściciel biura nieruchomości „Podlaskim Szlakiem Nieruchomości”. Specjalizujący się w obrocie nieruchomościami rolnymi. Pracoholik i miejscowy patriota. Prywatnie zakochany mąż i zaślepiony ojciec.

Jacek Zabielski

Dr nauk technicznych, inż. budownictwa, Od 1994 – pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczony wykładowca z zakresu budownictwa na studiach podyplomowych Rzeczoznawstwo Majątkowe, Pośrednictwo Nieruchomości i Zarządzanie Nieruchomościami. Posiadane uprawnienia: od 1.06.1999 r. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ukończone studia podyplomowe: Pedagogiczne, Rzeczoznawstwo Majątkowe, Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Agnieszka Wasilewska

Mgr zarządzania i marketingu, od 2003 roku do końca roku akademickiego 2007r. wykładowca na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zakres zarzadzanie produkcja, podstawy zarzadzania, zarzadzanie innowacjami i strategiczne oraz zarzadzanie w języku angielskim na Master of Bussines Administration A. Obecnie agent nieruchomości


Dokumenty

karta pośrednik.pdf

6-Oświadczenie - ochrona danych osobowych_dla osób, które ukończyły kurs w spon.pdf

program posrednik.pdf


DODATKOWE INFORMACJE


857421275

odk@bialystok.enot.pl