Leszek Hardek,  Dorota Połosa-Żakiewicz,  Jacek Zabielski,  Agnieszka Wasilewska, 

.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

1800

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie stacjonarne .


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Dom Technika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok


INFORMACJE

Zapraszamy na szkolenie Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Kurs jest realizowany w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Programy powstały na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.
Kurs zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).
System Licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.
Zbieramy grupę na kurs  w marcu 2022r. Chętnych prosimy o wiadomość na maila
 odk@bialystok.enot.pl. 

Konto: Rada FSNT NOT w Białymstoku

Santander Bank Polska S.A. 60 1090 2587 0000 0001 0206 4152


 Kurs przewiduje 4 zjazdy weekendowe .
PROWADZĄCY

Leszek Hardek

Doradca, pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości. Licencja pośrednika nr 408 i zarządcy nieruchomości nr 7725. Ekspert nieruchomości PFRN - ENF (nr certyfikatu 11/2013). Na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. wyższe Wykładowca: na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999r. i warsztatach zawodowych od 2001r., oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania.

Dorota Połosa-Żakiewicz

Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Zawód wykonywany od 1997 r. Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 629 – państwowa od 2000 r. ,branżowa Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości od roku 2014. wyższe Wykładowca na zawodowych kursach kwalifikacyjnych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami - od 2002 roku. Wykładowca na podyplomowych studiach w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami – od 2006 roku. Prowadzący praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – w latach 2000-2014.

Jacek Zabielski

dr

Dr nauk technicznych, inż. budownictwa, Od 1994 – pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczony wykładowca z zakresu budownictwa na studiach podyplomowych Rzeczoznawstwo Majątkowe, Pośrednictwo Nieruchomości i Zarządzanie Nieruchomościami. Posiadane uprawnienia: od 1.06.1999 r. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ukończone studia podyplomowe: Pedagogiczne, Rzeczoznawstwo Majątkowe, Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. wyższe,dr nauk technicznych Od 1994 – pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Agnieszka Wasilewska

Mgr zarządzania i marketingu, od 2003 roku do końca roku akademickiego 2007r. wykładowca na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zakres zarzadzanie produkcja, podstawy zarzadzania, zarzadzanie innowacjami i strategiczne oraz zarzadzanie w języku angielskim na Master of Bussines Administration A. Obecnie agent nieruchomości


Dokumenty

Załącznik nr 4 Formularz zgłoszeniowy POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI).doc

6-Oświadczenie - ochrona danych osobowych_dla osób, które ukończyły kurs w spon.pdf

karta nowa.doc

program posrednik.pdf