.

Narzędzia do pracy z trudnym klientem

450

NETTO/PLN

0 DNI Bialystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na szkolenie dedykowane działom obsługi klienta.


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Dom Technika
M.Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Bialystok


INFORMACJE

 • Szkolenie polecane jest wszystkim pracownikom biur obsługi klienta, biur reklamacji posiadającym kontakt z klientem zewnętrznym .

  • Cele szkolenia:

  • 1.       Przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie właściwych zasad komunikacji.
  • 2.       Zdefiniowanie trudnego klienta oraz sposobów radzenia sobie z nim.
  • 3.       Zapoznanie uczestników z modelem komunikacji von Thuna.
  • 4.       Przekazanie wiedzy z zakresu asertywności jako właściwego narzędzia do pracy z trudnym klientem.
  • 5.       Omówienie stresu jako czynnika pojawiającego się w procesie obsługi trudnego klienta.

  Posiadamy:

  • wpis do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej, RSPO 107034
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2.20/00022/2005),
  • Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, technicznych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
  • wpis do Bazy Usług Rozwojowych. W wyniku weryfikacji otrzymaliśmy uprawnienia świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=8790  DODATKOWE INFORMACJE