.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

200

NETTO/PLN

0 DNI Białystok

NETTO / PLN


Zapraszamy na Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


ORGANIZATOR

Rada FSNT-NOT w Białymstoku


MIEJSCE

Dom Technika

Białystok


INFORMACJE

Szkolenie BHP jest skierowane do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.Szkolenie jest przeprowadzane wyłącznie w trybie stacjonarnym. Trwa 8 godzin, czyli jeden dzień szkoleniowy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy odk@bialystok.enot.pl

Posiadamy:

  • wpis do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej, RSPO 107034
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2.20/00022/2005),
  • Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, technicznych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
  • wpis do Bazy Usług Rozwojowych. W wyniku weryfikacji otrzymaliśmy uprawnienia świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=8790
DODATKOWE INFORMACJE